Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
Rescue Online | Sereď Online | Reportér 24

Reportér 24
Begam Trnava
Označenie inzercie

ISSN 1338-032X   Dnes je 23. 3. 2020, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
Vrazda novinára a jeho priatelky nesmie zostat zabudnuta
Označenie inzercie
Expedicia  Za polárny kruh 2016
Označenie inzercie
Kazachstan Astana 2017
Označenie inzercie
RubrikyRubriky
INFOSLOBODA Transparentnosť v samospráve
Označenie inzercie
Na zamyslenie...
Označenie inzercie
Označenie inzercie

Témy

Na oficiálnej stránke mesta  Sereď sa rozbehla zaujímavá diskusia na tému financovania športu pre mládež. Aký máte názor na dlho diskutovanú problematiku okolo financovania futbalistov a štadióna v Seredi?

- - -

21.05.2011 16:29- financovanie futbalu

rodič

Chcel by som poukázať na jednu veľmi zaujímavú vec v našom športe. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na tento rok finančný príspevok okrem iného aj pre ŠKF SEREĎ vo výške 55.500,-€. Polovica tejto sumy už bola športovému klubu vyplatená do 13.mája. (viď dodatok k zmluve, ktorý je uverejnený na stránke mesta v zmluvách: Za ods.1 sa dopĺňa ods. 1a) v znení: 1a) Výška poskytnutej dotácie uvedená v Čl. 2 ods.1 tejto zmluvy sa zvyšuje zo sumy 39 000 € / slovom tridsaťdeväťtisíc eur / o sumu 16 500 € / slovom: šestnásťtisícpäťsto eur /, t.j. na objem 55 500 € / slovom päťdesiatpäťtisícpäťsto eur / na športovú činnosť na rok 2011 na základe odporučenia Školskej a športovej pri MsZ v zmysle uznesenia č. 55/2011 zo dňa 21. apríla 2011, ktoré bolo schválené primátorom mesta. Za ods.3 sa dopĺňa ods.3a) v znení: 3a)Navýšené finančné prostriedky na 1.polrok v sume 8 250 € /slovom osemtisícdvestopäťdesiat eur / budú poukázané na účet v termíne do 13. mája 2011. Podľa sedliackeho rozumu by mali byť tieto peniaze určené na chod klubu, cestovné výdavky na autobus jednotlivým mužstvám, odmeny rozhodcom, výplaty trénerom, výplatu hospodárovi, ekonómke, tajomníkovi. Takto by to asi malo byť. Ale načo sa používajú? Tréneri všetkých mládežníckych mužstiev, ekonomka, tajomník nemali za MAREC, APRÍL vyplatené žiadne peniaze! Hospodár dokonca od februára!! Autobusový dopravca, ktorý vozí mládež na zápasy tiež nemal vyplatené za dokončené jazdy! Pýtam sa p.predseda športového klubu, ako je toto možné? Mestská dotácia kam ide? Podľa vyjadrenia trénerov, ste MLÁDEŽNÍCKYM trénerom nevyplatili dve výplaty ešte za rok 2009!!! Páni poslanci, toto nikoho nezaujíma, že peniaze, ktoré sa dávajú do futbalu , nejdú na mládež? Nikoho z mesta nezaujíma, že seredský dorast v tomto roku v Seredi končí! Že vedenie klubu dopustilo, aby dorast zostúpil do 4.ligy, kde bude hrávať iba jeden dorast! Šikovní chalani takto v Seredi skončia a pôjdu radšej na nejaké dediny? To nikoho netrápi. Hlavná vec, že máme mužov v 2.lige. A tu je zakopaný celý pes. Všetky peniaze idú asi len na mužov. Mužom sa preplácajú všetky cestovné výdavky, lebo väčšina je mimo mestských, čo sú neskutočné peniaze. Nikoho netrápi že mladí nemajú kde trénovať? Na hlavné ihrisko ich nikto nepustí, tréningové ihrisko je horšie jako v campingu. Je mládež pre niekoho záťaž? Páni poslanci, nemalo by to byť opačne, že práve o našu mládež sa musíme starať a financovať ju. Ak mám čas , chodím dosť často s chalanmi na zápasy, kde z údivom počúvam trénerov mládeže ako to vlastne funguje. Ak sa nepostaráme o našich seredských futbalistov, tak za Sereď nebude hrať žiadny. Tréner nám dával tlačivo pre poskytnutie 2% dane. Všetci rodičia čo poznáme situáciu okolo mládeže sme len pokrútili hlavou, a jednoznačne odmietli túto ponuku, lebo všetky peniaze by skončili u mužov a na mládež by nezostalo nič. Takáto je situácia. Veľmi by ma zaujímal názor poslancov. >>odpovedať

 

23.05.2011 11:58- RE: financovanie futbalu

zástupca

Použitie finančných prostriedkov pridelených mestom Futbalovému športovému klubu je v plnej kompetencii vedenia klubu. V prípade námietok, ako Vaša, odporúčam obrátiť sa priamo na vedenie klubu. Ak Vás zaujíma názor ostatných poslancov môžete ich osloviť osobne. Všetky kontakty na poslancov sú na tejto webovej stránke. >>odpovedať

 

24.05.2011 14:32- RE: RE: financovanie futbalu

rodič

Pán zástupca, rátali sme že takto odpoviete. Ale vôbec nesúhlasíme s Vami. Veď citujem zo zmluvy \"Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Sereď na športovú činnosť na rok 2011 z kap. 08.1.0 Rekreačné a športové služby, položka 642 001 Bežné transfery športovým klubom. Účel poskytnutej dotácie: štartovné, športová výstroj a športové potreby, cestovné, údržba ihrísk, PHM do kosačky, čistiace prostriedky, tlačivá, kancelárske potreby, poplatky, starostlivosť o hráčov, úhrada nákladov na odmeny rozhodcom v súťažných stretnutiach, odmeny trénerom, výchovné za hráča. Účel použitia dotácie je príjemca povinný preukázať poskytovateľovi\". Povinnosť zúčtovať vami pridelené financie musia podľa zmluvy pred vyplateným druhej zálohy. Viď zmluva \" Zúčtovanie druhej zálohy dotácie na rok 2011 je príjemca povinný predložiť poskytovateľovi najneskôr do 31.12.2011. K zúčtovaniu finančnej dotácie príjemca predloží poskytovateľovi prehľadný zoznam uhradených faktúr alebo iných účtovných dokladov spolu s kópiami týchto dokladov a kópiami výpisov účtov peňažného ústavu najneskôr do 31. 12. 2011. Ak sa tréneri ohradzujú na to že nemali zaplatené ešte za rok 2009, tak potom sa pýtam ako bola kontrolovaná a vyplácaná dotácia, keď tréneri, ekonómka, hospodár, tajomník nedostali svoje peniaze a autobusári taktiež nedostali zaplatené za odvozy? >>odpovedať

 

25.05.2011 17:22- RE: RE: RE: financovanie futbalu

zástupca

Vážený pán anonymný rodič! Trochu ma udivuje, že pri takom iformačnom zázemí, ktoré ste preukázali vo svojom príspevku spochybňujete úroveň vykonanej kontroly čerpania dotácie. Je ľahko preukázateľné, že každé Euro odoslané na účet Futalového klubu bolo v rokoch 2009 aj 2010 kontrolované. Náklady, ktoré z príspevku môžu byť uhrádzané nie sú limitované. Ak napríklad z príspevku mesta na rok 2010 bolo na dopravu hráčov použitých a preukázaných 4 011,02 Eur a skutočné náklady predstavovali 6 011,02 Eur, v účtovníctve mesta je suma 4 011,02 Eur vydokladovaná. Ak chýbalo na tento účel 2000 Eur, lebo tých jázd bolo viac, bolo iba na vedení klubu, odkiaľ tých chýbajúcich 2 000 Eur získa. Ak za rok 2010 preukázal Futbalový klub, že vyplatil 26 745,3 Eur ako odmeny trénerov, je aj v tomto prípade zo strany mesta ako poskytovateľa príspevku všetko v poriadku. Ak ale v roku 2010 neboli trénerom vyplatené všetky hodiny, ktoré trénovali hráčov a klub ich nevyplatil v celom rozsahu, je to problém vedenia klubu a nie mesta Sereď. Mesto dáva príspevok na činnosť klubu. Nie je jeho vlastníkom. Ani jeho univerzálnym sponzorom. Finančné prostriedky mesta sú iba časťou prijmu Futbalového klubu. Preto o použití všetkých finančných prostriedkov rozhodujú orgány klubu a za prerozdeľovanie príspevku mesta nesú plnú zodpovednoť. >>odpovedať

- - -

Diskutujte civilizovane a bez invektív. Ďakujeme.

Počet príspevkov: 4, posledný príspevok pridal sodels v čase 08-02-2019 09:55:47.

Diskutovať


Vo viacerých článkoch a fotoreportážach sme sa dotkli  možností parkovania v meste. Stále zložitejším sa stáva zaparkovanie svojho auta nielen v centre mesta (M.R. Štefánika či oblasť malého parku), ale nedostatok parkovacích miest pociťujú vodiči  už aj pred činžiakmi v ktorých bývajú a to aj v odľahleších častiach mesta. Jednoducho áut pribúda, no parkovaciích miest nie.

Veľakrát navrhované riešenia napríklad šikmé státie pri  Slovenskej sporiteľni, kompetentnými   riešené napriek záujmu verejnosti toteraz nebolo. 

Problémom začínajú byť aj na verejnom priestranstve dlhodobo odstavené vozidlá zaberajúce parkovacie miesta. Stále častejšie počuť  názory o znevýhodnení vlastníkov rodinných domov voči obyvateľom činžiakov.  V rodinných domoch za pozemky a nehnuteľnosti platia ich vlastníci dane a pritom verejné priestranstvo nezaberajú. Naopak, obyvatelia činžiakov na verejnom priestranstve parkujú bez poplatkov.

Kde je ten najsprávnejší model a ako sa situácia bude vyvíjať?  Kde zaparkujeme v centre mesta o 3 či 5 rokov?

Ako sa pozeráte na túto problematiku a čo navrhujete?

Počet príspevkov: 19, posledný príspevok pridal luboš v čase 19-11-2011 00:18:28.

Diskutovať


Dnes do diskusnej témy zaraďujeme aktuálnu otázku na vedenie mesta / postreh čitateľa Roba, týkajúci sa podnikateľského prostredia v meste. Dokedy bude mesto likvidovať svojich podnikateľov predajcov,čo v našom meste investovali milióny do svojich predajní a možno ešte investujú,platia tomuto mestu nemalé dane a poplatky a to tým,že mesto podporuje,dovoľuje a toleruje tzv.stolový predaj v čase socialok a výplat s mestských priestoroch predajom šitného tovaru akože predajcov z Čadce,čo nám tu nič neinvestujú,nikoho nezamestnajú,nezaplatia mestu žiadne dane a len vyberú peniaze a odvezú ich z tohto mesta preč. Stojí to tomuto mestu zato a je nato toto mesto odkázané? Len neviem či sa dočkáme aj nejakej odpovedi.:-(

Počet príspevkov: 14, posledný príspevok pridal anonym v čase 02-03-2011 09:11:55.

Diskutovať


Nielen platy primátorov miest a niektorých obcí s pár stovkami obyvateľov a následné odstupné (odškodné) už roky poburuje asi každého slušného a normálne pracujúceho a zarábajúceho človeka. Štátom vlastnené organizácie veľakrát dlhodobo vykazujúce miliónové straty svojim menežérom nadeľujú zž nepochopiteľné platy, odmeny a odstupné, ktoré im je vyplatené aj vtedy, keď odchádzajú pre neschopnosť či blbosť. Ďalší zo škandálov sa prevalil iba teraz. "Najpríjemnejšie spomienky na svoje pôsobenie v Teplárni budú mať Košičan Ján Podhorský (nominant SDKÚ) a Bratislavčan Ivan Zich (nominant SaS), ktorým za 40-dňové, resp. 4-mesačné pôsobenie pribudlo okrem ich bežného platu vo výške 6 160 až 13 660 eur mesačne (mali naň nárok podľa svojej manažérskej zmluvy - pozn. red.) na účet vyše 90-tisíc eur ako odstupné." Zdroj:korzar.sme.sk Čo si myslíte o takomto hospodárení štátu a o politických stranách, ktoré toto dopustia?

Počet príspevkov: 132, posledný príspevok pridal Miloš Majko v čase 26-04-2011 15:22:38.

Diskutovať


Vo viacerých materiáloch týkajúcich sa kriminality uverejnených v SOL počas minimálne posledných dvoch rokov, ste sa mohli dočítať žiaľ nie potešujúce predpovede vývoja kriminality. Nie banky budú hlavnými a najčastejšími cieľmi páchateľov, ale bežné obchody, trafiky, či napríklad cukrárne. Všade sa nachádza nie síce vysoká finančná hotovosť, no oproti peňažným ústavom prakticky nezabezpečená. Ešte stále minimum obchodov a bežných prevádzok má použiteľné kamerové systémy a prakticky v nich nehrozí významnejší aktívny odpor obsluhy, či možnosť aktivácie tichého poplachu na PCO s výstupom polícii či ozbrojenej SBS. Myslíte si, že bude rizikom byť predavačkou či už nielen v zlatníctve ale aj napríklad v potravinách? Myslíte si, že podnikatelia dokážu finančné hotovosti v pokladniach zabezpečiť tak, aby sa minimalizovalo riziko prípadu, ktorý sa odohral v Sládkovičove?

Počet príspevkov: 18, posledný príspevok pridal hamamd v čase 27-07-2019 13:42:00.

Diskutovať


Súčasný stav mestského amfiteátra zaujíma najmä nás, strednú a staršiu generáciu. My sme boli tí, ktorí sme čakali na zotmenie, aby sme si v prírodnom kine vychutnali trháky ako Votrelec I. či vtedy ešte Sovietsky film Udalosť v štvorci 36.80. Amfiteáter slúžil tiež na vystúpenia pri príležitosti osláv 1.mája. Menované akcie boli presunuté mimo amfiteáter a ten následne už opustený schátral. A chátra dodnes. Na zodpovednosť za jeho súčasný stav (tak ako i stav kaštiela), by mali byť braní tí primátori a poslanci MsZ, ktorí boli vtedy pri moci a tento stav dopustili. Dnes sa pozeráme na rujiny jedného i druhého a rozmýšľame nad sfunkčnením minimálne amfiteátra. Uplynulo dlhých 20 rokov a doba sa zmenila. Myslíte si, že amfiteáter by po jeho prípadnej rekonštrukcii ešte aj dnes mohol slúžiť svojmu účelu? Myslíte si, že by dlhodobo bol záujem o večerné filmové predstavenia, keď do krytého kina chodí sotva dvadsať divákov? Myslíte si, že vzhľadom na posledný vývoj počasia, by jeho sezónna prevádzka zarobila aspoň na réžiu, či jeho údržbu? Veríte, že by počas voľných dní opätovne neskončil ako viac menej všetko, čo je prázdne? Aký máte názor na rekonštrukciu amfiteátra a aké akcie by sa v ňom mohli konať? Bol by o ne zo strany širokej verejnosti záujem?

Počet príspevkov: 25, posledný príspevok pridal anonym v čase 24-08-2011 15:40:40.

Diskutovať


V sobotu 29.01.2011 o 18:41:37 bolo pri Maďarskom meste Tatabánya epicentrum zemetrasenia s lokálnym magnitúdom 4.7. Záchvevy cítili aj obyvatelia ďalších miest južného Slovenska a aj nášho mesta. Ako ste vnímali otrasy Vy?

Počet príspevkov: 11, posledný príspevok pridal Dusil Josef v čase 27-02-2011 09:44:01.

Diskutovať


Aj drobná kriminalita sa dotýka nás všetkých. Už snáď pravidelné vlámačky do materských škôlok či základných škôl, vykradnuté rodinné domy, byty, firmy. Ide o bežnú kriminalitu, ktorá sa vyskytuje v každom meste. Nenahovárajme si, že sa policajným zložkám podarí odstrániť ju úplne. Pri prevencii však môžu byť nápomocní všetci občania. Ide totiž o majetok niekoho z nás alebo náš spoločný. Čo si myslíte o úrovni spolupráce policajných zložiek s občanmi? Čo navrhujete, aby sa situácia v meste ešte výraznejšie zlepšila? - - - Diskutujte prosím kultivovane, neohovárajte a nenapádajte bezdôvodne nikoho. Navrhujte riešenia, ktoré posunú veci kvalitatívne dopredu. Ďakujeme.

Počet príspevkov: 59, posledný príspevok pridal alexader castro v čase 11-12-2018 05:55:48.

Diskutovať


Znovu je tu téma psích exkrementov na trávnikoch a verejných priestranstvách. Ale zároveň aj téma, kam idú finančné zdroje vybrané od občanov chovajúcich psíkov. Téma, ktorá tak isto bola v novinách preberaná už veľa krát. Zlepšuje sa situácia? Ako ju vnímajú občania?

- - -

Psi a ich majitelia. Majitelia psíkov, mali by ste si vstúpiť trošku do svedomia a po svojich miláčikoch, ktorí vykonajú potrebu odpratať to čo zanechali na chodníku, či tráve. Ved aj vaše deti sa tam môžu hrať a viete, čo budú mať na topánke, aké zapáchajúce prekvapenie. Na to sú v meste určené miesta a aj pripravené schránky, do ktorých môžete hádzať, to čo výlučili z tela von. Nemôže to byť žiadny problém zobrať si jeden, dva saklíky a odpratať to po psíkovi, on si to sám neodprace. Zamysli te sa. (príspevok čitateľa)

Počet príspevkov: 79, posledný príspevok pridal anonym v čase 04-04-2011 06:52:22.

Diskutovať


Iba niekoľko mesiacov dozadu, sa čitateľ Denis sťažoval na kvalitu pitnej vody dodávanú do domácností v Seredi. Nebola to jediná sťažnosť, téme čistá voda sme sa venovali už viacej krát a v článkoch v novinách. Ako sa zmenila situácia k dnešnému dňu?

- - -

KEDY BUDE V SEREDI TIECT Z VODOVODU PEKNA ČISTA ČÍRA VODA A NIE TAKA ZLTA MOCKA AKO MA VO ZVYKU TIECT???? To naozaj sme lahostajny t takymto problemom nikomu nevadi ze sa deti kupu v hrdzavej vode bo co viac aj ju piju. Veci sa zacnu riesit az v tedy ked zacnu prve kozne alergie alebo niekomu pride zle. Sme naozaj taky bohaty ze si mozeme platit za pitnu vodu ktoru nemame a este k tomu si chodime kupovat do obchodu vodu balenu aby sme mali istotu? Keby som toto vedel ze v seredi tiecie takato voda tak by som tu byt nekupil. Lutujem toto rozhodnutie uz 3 mesiace Bytovy podnik sa vyhovara a nic neriesi

Počet príspevkov: 14, posledný príspevok pridal SoftLink International v čase 26-06-2014 01:23:51.

Diskutovať


Ešte v predošlom roku do rubriky VOX POPULI vložil čitateľ Robo zaujímavý postreh. Aká je dituácia dnes? Ako sa na vec pozerajú nielen podnikatelia, ale aj ostatní obyvatelia mesta, ktorých sa problémy dotýkajú tak isto?

- - -

No to neviem, ale viem,ze nespokojnost obyvatelov a podnikatelov nasho mesta je obrovska.Rastie coraz viac chudoba a podnikatelia su na pokraji bankrotu.Uz viaceri zatvorili svoje prevadzky,prepustili zamestnancov a zrusili svoje zivnosti.Samozrejme vsetci sa idu hlasit na urady aby dostali aspon socialnu vypomoc. Kazdy s tychto ludi si utahuje uz opasok nadoraz. ALE DOKEDY A KAM VEDIE TATO CESTA ? Ale zas na druhej strane, poslancov a zamestnancov MsU sa to netyka ??? Ved ked si utahujeme opasky my,tak nech si utiahnu aj poslanci a zamestnanci MsU Ved su plateni z nasich dani P. Majko co takto virtualna anketa,co nato obyvatelia nasho mesta??? - - - Ako sme sľúbili, diskusia je voľná. Názory vyjadrujte slušnou formou, aby nebolo nutné diskusiu zablokovať.

Počet príspevkov: 7, posledný príspevok pridal volič v čase 12-02-2011 08:22:40.

Diskutovať


Begam Trnava
Označenie inzercie
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Bezpecne mesto
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Zlate pastilky
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Cestovanie 1 B
Označenie inzercie
ATELIER MAJKO
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
naEXpediciu.sk - cestovetelsky portal
Označenie inzercie
Optik MORVAY
Označenie inzercie
Posledné komentáre

Bezpecne mesto
Označenie inzercie
TransSibírska magistrála - Cestovateľská relácia
Označenie inzercie
Kniha Nezna revolucia Mytny
Označenie inzercie
Zlate pastilky
Označenie inzercie
Hrady a zamky
Označenie inzercie
Ericsoft
Označenie inzercie
Zdravotnicke pomocky Nitra
Označenie inzercie
Cestovanie 1 B
Označenie inzercie
Bottom panel

© reporter24.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na reporter24.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Webdesign